ยป
Certificari

Certificari

Incepand din anul 2004, in Plastinvest s-a implementat un sistem de management integrat calitate – mediu. Beneficiind de un proiect de finantare a IMM-urilor de catre Guvernul Romaniei, in anul 2006 acest sistem de management integrat a fost certificat de catre AIB-Vincotte International Ltd Brussels, si re – certificat in 2009. Din anul 2012, sistemul de management integrat a fost certificat de catre QA International Certification Ltd, iar din 2018 - de catre Rina Simtex.