ยป
Calitate

Calitate

Plastinvest s-a consacrat ca o firma serioasa, de incredere, care a oferit si ofera produse de calitate.
Nefiind axata pe productia de volum, a bunurilor de larg consum, firma Plastinvest a preferat dezvoltarea produselor personalizate ce implica un grad de specializare si un nivel tehnologic mai ridicat.

Pentru atingerea exigentelor calitative impuse de propria politica de vanzari ambalaje flexibile si ambalaje polietilena, managementul Plastinvest a implicat personalul direct productiv in actul de control calitativ. Astfel s-a ajuns la elaborarea unor practici interne de fabricatie si control, care au precedat procedurile sistemului de management de calitate conform SR EN ISO 9001. Certificarea sistemului de management integrat in anul 2006 a constituit doar o etapa in procesul continuu de imbunatatire a proceselor si produselor noastre.

In viziunea Plastinvest, CALITATEA este un element fundamental intr-un parteneriat de afaceri.